pCure Labs
LABS

Search substance info

Loratadine

Anti-Allergic Agents
CATEGORIES

Anti-Allergic Agents, Antipruritics, Histamine H1 Antagonists, Non-Sedating, Histamine Antagonists


ALIASES

Allergityn, Clarityn, Clarityn®, Clarityn®-S, Loratadin Actavis, Loratadin Apofri, Loratadin BMM Pharma, Loratadin HEXAL, Loratadin Mylan, Loratadin Orifarm, Loratadin STADA®, Loratadin Sandoz, Loratadin ratiopharm, Versal®, Lisinopril/Hydrochlorthiazid Sandoz, Lisinopril/Hydroklortiazid Actavis, Lisinopril/Hydroklortiazid Copyfarm, Lisinopril/Hydroklortiazid STADA, Vivatec®, Zestoretic, Zestril, Zestril®, Childrens Allergy Dye Free, Childrens Allergy Relief, Childrens Loratadine, Childrens Non-drowsy 24-Hour Allergy Relief, Childrens Non-drowsy Allergy Relief 24-Hour, Childrens Wal-itin, Civeran, Claritin, Claritin Antihistamine, Claritin Liqui-Gels, Claritin Reditabs, Counteract Allergy, Dg Health Allergy Relief, Equaline Allergy Relief, Equaline Allergy Relief non drowsy, Equaline Childrens Loratadine, Equate Allergy Relief, Equate Childrens Allergy Relief, Exchange Select Allergy Relief, Fad First Aid Direct Allergy Relief, Formucare Allergy Relief, Fristamin, Good Neighbor Pharmacy Allergy Relief, Good Neighbor Pharmacy Childrens Loratadine, Good Neighbor Pharmacy Loratadine, Good Sense Allergy Relief, Good Sense Childrens Loratadine, Harmon Face Values Allergy Relief, Health Mart Allergy Relief, Health Mart Loratadine, Health Mart Pharmacy Childrens Loratadine, Healthmart Childrens Loratadine, Healthmart Loratadine Odt, Healthy Accents Allergy Relief, Histaloran, Hy-vee Childrens Loratadine, Kirkland Signature Allerclear, Leader Allergy Relief, Leader Childrens Allergy Relief, Leader Loratadine, Live Better Loratadine, Lomilan, Loracert, Loradex, Loranox, Lorastine, Loratadine, Loratadine Allergy Relief, Loratadine Od, Loratadine Odt, Loratadine antihistamine, Loratadineantihistamine antihistamine, Loratyne, Loritine, Medicine Shoppe Loratadine Allergy Relief, Medique Loradamed, Meijer Childrens 24 Hour Allergy, Members Mark Loratadine, Moore Medical Loratadine, Nularef, Preferred Plus Allergy Relief, Premier Value Childrens Loratadine, Quality Choice Childrens Allergy Relief, Restamine, Rexall Allergy Relief non drowsy, Roletra, Sensibit, Shoprite Allergy Relief, Simply Right Loratadine, Smart Sense Allergy Relief non drowsy, Sunmark Allergy Relief, Sunmark Childrens Loratadine, Sunmark Loratadine, Sunmark Loratadine Odt, Sunmark Loratadine allergy relief, Sunmark childrens loratadine, Topcare Allergy Relief, Topcare Allergy Relief 24 hour, Topcare Childrens Allergy Relief 24 hour non drowsy, Topcare Childrens Loratadine, Topcare Clear Time, Wal Itin, Wal-itin Allergy Relief, Welby Health Allergy Relief, Western Family Childrens Allergy Relief


SUBSTANCES

loratadine, lisinopril dihydrate


ENVIRONMENTAL CONCERN: MODERATE
Loratadine is a derivative of azatadine and a second-generation histamine H1 receptor antagonist used in the treatment of allergic rhinitis and urticaria. Unlike most classical antihistamines (histamine H1 antagonists) it lacks central nervous system depressing effects such as drowsiness. [PubChem]

Read More

MODERATE
Huvudmetaboliten - desloratadin (DL) - är farmakologiskt aktiv och svarar för en stor del av den kliniska effekten.

REFERENCES

  1. Fass.se för vårdpersonal
  2. SLL. Sammanställning av läkemedelsprovtagningar - Bearbetning av regional försäljningsstatistik av läkemedel samt datamaterial från Stockholms läns landstings mätprogram för läkemedelssubstanser i vattenmiljö, 2012–2016.